Methodiek

Stappenplan

5


Om de opdracht te verkennen gaan we niet direct rennen naar een oplossing met doelstelling, maar gaan we eerst het probleem zoeken.

Elk project wordt ergens door getriggerd. Deze trigger noemen we het probleem. Wat is precies het probleem en wie is probleemeigenaar. Dit zijn de vragen waar we achter willen komen.

Deze fase is vooral belangrijk voor de strategische besluitvorming. Door het probleem helder te definiëren kunnen we gerichter naar een gedragen oplossing toewerken.


Bij het oplossen van een probleem hoort een goed plan. Tijdens de planingsstap werken we een plan uit om tot een oplossing te komen.

Aan de hand van de verzamelde informatie uit de eerste stap bepalen we wat moet gebeuren. Je kunt zeggen dat we de structuur van het project bepalen.

Deze fase is vooral belangrijk voor de strategische en tactische projectplanning. We bepalen alle processen, mijlpalen, etcetera.Deze stap is het hart van de methodiek. Nadat we de hoofdprocessen hebben gepland gaan we deze invullen aan de hand van de input. Deze input bestaat vaak uit de contracteisen en andere informatie. Deze input wordt geanalyseerd en vervolgens gaan we het ‘systeem’ opbouwen en vullen. Tijdens deze fase vinden zowel de eisenanalyse als functionele analyse plaats.

De eisenanalyse maakt duidelijk wat we moeten maken en de functionele analyse knoopt inhoud en processen aan elkaar tot een werkend geheel.


Het beheren van het project is heel operationeel: Welke afspraken maken we, welke protocollen spreken we af enzovoort.

We bepalen het beheer voor Documenten en registraties. Ook kijken we welke informatie nodig is om het project te sturen. Het blijkt dat veel organisaties hun projecten vaak heel ingewikkeld inrichten en hier niet meer op -kunnen- sturen. Het zal niet verbazen dat dit onnodige kosten meebrengt. Daarom proberen we een project altijd zo ‘lean’ mogelijk in te richten.


Deze stap is essentieel voor de sturing en verbetering op een project. Door slim projectinformatie te genereren en te monitoren kunnen we precies zien wat er moet gebeuren.

Hierdoor zijn we in staat om een project vroegtijdig bij te sturen of te verbeteren. In het verleden hebben we op deze manier doorlooptijden van projecten soms tot de helft terug kunnen brengen met behoud van de kwaliteit.


Copyright © 2015 | Symplicet