Opdrachtgevers


Nieuwe tijden

Een nieuwe rol

De rol van de opdrachtgever is bij geïntegreerde contracten veel passiever dan bij traditionele contracten.  Hierom hebben we op  basis van ons 5 stappenplan een speciaal pakket voor opdrachtgevers samengesteld. In dit pakket zitten de producten die nodig zijn voor interne besluitvorming en om goed governance uit te voeren.

Wij kunnen helpen

Een nieuw Paradigma

Goede Opdrachtgevers zijn onontbeerlijk voor een project. Goed opdrachtgeverschap gaat veel verder dan alleen een vraag uitschrijven en wachten tot uw Opdrachtnemer met resultaat komt.

Hoe zet u de Opdrachtnemer in de rol van deskundige die het project tot een goed einde brengt!

Elk project start vanuit een behoefte of een probleem dat opgelost dient te worden. We zoeken uit wat het probleem is en wie de probleemeigenaren zijn Gelukkig zijn er ook mensen die een problem op kunnen lossen. Deze personen vormen onder meer samen met de probleemeigenaren de stakeholders.
Samen voeren we een eerste risico- en stakeholderanalyse uit om de strategie voor het project te bepalen.
Als we de projectdoelen hebben bepaald gaan we deze SMART maken door ze in kritieke succesfactoren (KSF’s) uit te drukken. De Kritieke succesfactoren zijn meetbare criteria die het succes van het project uitdrukken. Als alle succesfactoren zijn behaald weten we dus dat het project is geslaagd.
Nu onder andere de Doelen, Succesfactoren en Scope bekend zijn voeren we een nieuwe risicoanalyse uit. In deze risicoanalyse gaan we de mogelijke bedreigingen en kansen ten aanzien van de Doelen en Succesfactoren bepalen. Aan de hand van de uitkomst bepalen we de tactische aanpak van het project.
Uniforme aanpak

Productbenadering

De meeste projecten kennen een vergelijkbare opzet.We maken zoveel mogelijk gebruik van standaard producten. Hierdoor kunnen we snel en voordelig blijven.

Kennis en vaardigheden

Management

Specialistische professionals zijn vaak dure medewerkers en niet iedere organisatie kan zo’n investering doen. We kunnen u ook ondersteunen bij specialistische werkzaamheden.

Copyright © 2015 | Symplicet